Box Studio

Provide cross-platform Digital Content, Communication and Marketing solutions

LEARN MORE
About Us

Box Vietnam Joint Stock Company (Box Studio) was established in 2017 with the original name was TD Studio, focus on building & developing sports and gaming community channels on social networking platforms. Up to now, Box Studio owns one of the largest fanpage network in Vietnam.

In addition, Box Studio has expanded and developed more media channels for young people, besides developing, operating the fields of Livestreaming, Influencer management, E-Sports, Journalism - Media and provide integrated marketing solutions, with optimal costs.

Manage 100+

Influencers / Streamers

Own & Manage 200+

social network channels

Marketing solutions

with optimal cost

Content creation

and production

Our Influencer

News

CEO Box Việt Nam: "Không nhà đầu tư nào lại từ chối ‘miếng bánh’ thể thao điện tử"

Đối mặt với ảnh hưởng của dịch bệnh, ông Bùi Bá Hiến - CEO của Box Việt Nam đã chia sẻ những giải pháp của ông cho doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn này.

18 September 2021

Chàng trai Việt thành cố vấn cho đội eSports Hàn Quốc

Gắn bó với Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) từ khi còn sinh viên, Lê Văn Tùng từng bước trở thành bình luận viên (BLV), phân tích viên và cố vấn cho đội eSports ở Hàn Quốc.

18 September 2021

Influencer Marketing Solutions

Multi-Media & Digital Content Solutions

Building Content On TikTok