Tuyển dụng
Vị trí Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
Revenue Director 2022-09-30 23:55:50 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Group Account Manager 2022-10-31 23:55:52 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Nhân viên Social Content 2022-10-31 16:40:43 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Social Seller Optimizing Executive 2022-10-31 14:15:31 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Social Media Manager 2022-09-30 23:55:45 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Head of Talent 2022-10-31 12:05:38 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Media Planning Leader 2022-10-31 23:55:24 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Account Executive 2022-09-30 16:05:36 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Project Management Officer 2022-10-31 23:55:33 Hà Nội, Hồ Chí Minh
Trưởng nhóm Chăm sóc khách hảng 2022-09-30 13:40:09 6A, Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Chuyên viên quay dựng 2022-09-30 11:10:30 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Business Intelligence Leader 2022-10-08 19:55:31 19 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh