Tuyển dụng
Vị trí Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
Senior Social/Community Leader 2023-10-31 23:55:56 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Partner Manager (Meta) 2023-07-20 05:05:05 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Graphic Designer (PBA Project) 2023-07-15 11:35:09 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Talent Management (GG Live) 2023-06-30 10:55:14 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Senior Content Creator 2023-06-14 02:45:20 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Digital Marketer (HCM) 2023-08-31 04:00:56 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Sales Executive 2023-09-30 23:55:33 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Video Editor (BILLIARDS POOL) 2022-06-30 14:15:20 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Chăm sóc khách hàng 2023-08-31 23:55:58 235 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Talent Manager (HCM) 2023-04-23 18:50:24 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Video Editor (HCM) 2023-01-31 23:55:56 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh