Tuyển dụng
Vị trí Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
Content Writer (Game) 2022-12-31 17:50:13 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Trợ lý CEO (CEO's Assistant) 2022-12-31 17:45:05 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Kế toán nội bộ 2022-12-31 17:35:56 6A, Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Chuyên viên Sản phẩm (Quảng cáo Truyền thông) 2022-12-31 23:55:09 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Growth Hacker 2022-12-31 23:55:14 6A Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Nhân viên vận hành 2022-11-05 15:25:45 19 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Account Manager 2022-11-30 23:55:15 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Brand Marketing Executive 2022-10-31 23:55:33 6A Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Revenue Director 2022-09-30 23:55:50 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Group Account Manager 2022-10-31 23:55:52 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Nhân viên Social Content 2022-10-31 16:40:43 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Social Seller Optimizing Executive 2022-10-31 14:15:31 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh