Tuyển dụng
Vị trí Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
Marketing Manager 2022-07-31 23:55:38 12B đường số 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Digital Marketing Leader (HCM) 2022-07-31 17:40:42 12B đường số 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Graphic Designer 6A, Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
BD Manager (HCM) 2022-06-30 14:30:40 12B đường số 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
PR Manager (HCM) 2022-06-30 10:50:47 12B đường số 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Media Planner (HCM) 2022-06-30 14:20:02 12B đường số 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Video Editor (BILLIARDS CAROM) 2022-06-30 14:15:20 12B đường số 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
IT Helpdesk 2022-06-30 14:10:28 12B đường số 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Chăm sóc khách hàng 2022-06-30 13:35:58 6A, Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Recruitment Intern 2022-05-31 23:55:19 số 6A Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
ReactJS Developer 2022-05-31 09:25:28 6A, Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
UI Designer 2022-06-30 13:15:26 6A, Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội