Tuyển dụng
Vị trí Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
Talent Assistant (HCM) 2023-03-28 18:10:06 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Creator Manager Tiktokshop (HCM) 2023-03-27 17:50:33 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Nhân viên Hành chính lễ tân (HCM) 2023-03-31 17:40:16 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
UI/UX Leader 2023-03-31 23:55:08 6A Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Account Planner 2023-03-31 23:55:51 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Nhân viên Truyền thông nội bộ 2023-02-28 17:45:19 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Trợ lý Quy trình 2023-02-28 17:45:27 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Operations Manager (GG Live) 2023-02-28 23:55:56 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Social/Community Executive 2023-02-01 14:30:03 19 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Marketing Manager (GG Live) 2023-02-03 10:50:57 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
AI Engineer 2023-01-31 09:50:24 6A, Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Junior Project Manager 2023-01-31 23:55:37 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh