Tuyển dụng
Vị trí Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
Video Editor (Game Roblox) 2023-07-18 13:25:42 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Fresher/TTS Business Analyst 2023-06-30 10:50:32 235, Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Talent Management (GG Live) 2023-06-30 10:55:14 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Content Manager 2023-06-14 02:45:20 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Chuyên viên Truyền thông nội bộ 2023-06-30 10:50:45 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Senior Marketing Executive 2023-05-31 14:20:46 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Operations Executive 2023-07-31 23:55:15 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội (gần ngã tư Thái Hà)
Nhân viên Mua ngoài 2023-04-30 23:55:18 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Digital Marketer (HCM) 2023-05-30 16:05:56 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
UX Researcher 2023-05-31 23:55:31 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Marketing Manager (GG Live) 2023-02-03 10:50:57 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
AI Engineer 2023-01-31 09:50:24 6A, Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội