Tuyển dụng
Vị trí Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
Sales Representative 2023-03-31 23:55:33 6A, Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội - 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Chuyên viên Sản phẩm (Quảng cáo Truyền thông) 2022-12-31 23:55:09 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Nhân viên Vận hành (GG Live) 2022-11-05 15:25:45 19 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Account Manager (Head of Client Service) 2023-03-31 23:55:15 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Social Seller Optimizing Executive 2022-10-31 14:15:31 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Nhân viên Hành chính nhân sự (HN) 2023-03-31 16:25:02 6A, Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Chuyên viên quay dựng 2022-09-30 11:10:30 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Business Intelligence Analyst 2022-09-01 14:25:06 19 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Video Editor (BILLIARDS CAROM) 2022-06-30 14:15:20 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
IT Supporter (HCM) 2023-02-28 14:10:28 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Sales Admin/Trợ lý kinh doanh 2023-01-31 23:55:33 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Partner Manager (HCM) 2022-05-15 16:00:33 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh