Tuyển dụng
Vị trí Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
Sales Admin (HN) 2022-05-31 16:00:33 6A, Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
NodeJS Developer 2022-05-07 13:20:38 6A, Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Partner Manager (HCM) 2022-05-15 16:00:33 12B đường số 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Digital Marketer (HN) 2022-04-30 23:55:20 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Talent Management (Quản lý Talent - HN/HCM) 2022-04-30 23:55:24 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Social Media (HN) 2022-04-30 23:55:35 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Video Editor (HN) 2022-04-30 23:55:56 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Biên Kịch (HN/HCM) 2022-04-30 23:55:29 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Content Creator (HN/HCM) 2022-04-30 23:55:01 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Android Developer 2022-04-30 19:55:46 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
IOS Developer 2022-04-30 23:55:33 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
NodeJS Developer 2022-04-30 23:55:59 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội