Tuyển dụng
Vị trí Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
Business Intelligence Analyst 2022-09-01 14:25:06 19 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Digital Marketing Leader (HCM) 2022-08-31 17:40:42 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Business Development Manager (HCM) 2022-09-30 23:55:40 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Media Planner (HCM) 2022-08-31 23:55:02 12B đường số 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Video Editor (BILLIARDS CAROM) 2022-06-30 14:15:20 12B đường số 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
IT Helpdesk 2022-06-30 14:10:28 12B đường số 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Chăm sóc khách hàng 2022-08-31 13:35:58 6A, Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
ReactJS Developer 2022-05-31 09:25:28 6A, Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
UI/UX Designer 2022-06-30 13:15:26 6A, Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Partner Manager (HCM) 2022-05-15 16:00:33 12B đường số 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Talent Management (Quản lý Talent - HN/HCM) 2022-04-30 23:55:24 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Social Media (HN) 2022-04-30 23:55:35 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội