Tuyển dụng
Vị trí Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
ReactJS Developer 2022-05-31 09:25:28 6A, Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
UI/UX Designer 2022-06-30 13:15:26 6A, Hoàng Cầu Mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Partner Manager (HCM) 2022-05-15 16:00:33 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Talent Management (Quản lý Talent HN/HCM) 2022-11-30 23:55:24 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Social Media (HN) 2022-04-30 23:55:35 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Video Editor (HN) 2022-10-30 23:55:56 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Biên Kịch (HN/HCM) 2022-04-30 23:55:29 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Content Creator (HN/HCM) 2022-08-31 23:55:01 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Golang Developer 2022-04-30 23:55:07 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Tester 2022-07-31 23:55:17 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội