Tuyển dụng
Vị trí Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
Business Intelligence Analyst 2022-09-01 14:25:06 19 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Video Editor (BILLIARDS CAROM) 2022-06-30 14:15:20 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
IT Supporter (HCM) 2023-02-28 14:10:28 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
ReactJS Developer 2022-05-31 09:25:28 6A, Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Sales Admin/Trợ lý kinh doanh 2023-01-31 23:55:33 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Partner Manager (HCM) 2022-05-15 16:00:33 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Talent Manager (HCM) 2023-04-23 18:50:24 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Video Editor (HCM) 2023-01-31 23:55:56 19 Thân Văn Nhiếp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Android Developer 2022-04-30 19:55:46 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
IOS Developer 2022-04-30 23:55:33 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Golang Developer 2022-04-30 23:55:07 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội
Tester 2022-07-31 23:55:17 Số 6A Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội